Mikä on Sim UU?

Sim Uu on koreaa ja tarkoittaa perhettä. Tanskassa Ko Tai Jeongin taekwondo-perheeseen kuuluvat muodostavat Sim Uu -nimisen järjestäytyneen yhteisön (www.simuu.dk).

Suomessa on muutamia taekwondon opettajia, joille Ko Tai Jeong on myöntänyt viimeisimmän dan-arvon. Vuonna 2009 Marcos Kuusjärvi, Henri Nordenswan, Reino Pesonen ja Harri Immonen päättivät ryhtyä säännöllisesti kutsumaan koolle omia oppilaitaan ja heidän oppilaitaan harjoittelemaan Ko Tai Jeongin taekwondon hengessä. Sitä taekwondoinien joukkoa, jotka tässä ovat mukana, kutsutaan Suomen Sim Uuksi tanskalaisen esikuvansa mukaan. Suomen Sim Uu ei ole järjestäytynyt organisaatio eikä sillä ole toimielimiä. Toiminta on perustunut niille ajatuksille, joita edellä mainitut taekwondo-opettajat ovat halunneet painottaa. Koska Ko Tai Jeong ei pysty matkustamaan ulkomaille opettamaan niin usein kuin haluaisi, on Suomessa nähty leirien ohjaajina myös hänen oppilaitaan. Näistä useimmin Michael Iversen ja Benny Faarvang, jotka ovat toimineet myös Ko’n vyökokeisiin ohjaavina mentoreina suomalaisille.


Taekwondon opettaja on velvollinen edistämään omaa taekwondoaan eikä yhden opettajan taekwondo välttämättä ole sama kuin toisen. Suomen Sim Uu ei määrittele taekwondon sisältöä, mutta se muodostaa raamin harjoitella Ko Tai Jeongin oppilaiden kanssa sitä taekwondoa, jota hän on vuosikymmenet opettanut. Samalla Sim Uu tarjoaa


mahdollisuuden tutustua uusiin suomalaisohjaajiin ja tuleviin opettajiin sekä vaihtaa ajatuksia taekwondo toiminnan kehittämisestä omissa seuroissa.


Sim Uuhun ei liitytä, vaan siihen sitoudutaan. Sim Uu -leirien ei ole tarkoitus olla suuria tai tuottaa voittoa. Siksi niitä ei myöskään laajasti markkinoida. Leireille halutaan mukaan ennen kaikkea samanhenkisiä opettajia ja mustia vöitä, jotta heillä on mahdollisuus harjoitella yhdessä ja kehittää itseään.

Ko Tai Jeong 9 DAN

Ko Tai Jeongin opetukset ja terveellisen harjoittelun periaatteet:
▪ Turvalliset harjoitustavat ja metodit.
▪ Terveellinen, elinikäinen kasvu, oppiminen ja harjoittelu.
▪ Opetusmetodien jatkuvuus.
▪ Halu oppia toisilta sabuilta.
▪ Halu levittää seurojen ja opettajien hyviä käytäntöjä.
▪ Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun tasapaino.